Фиалки Юрга
тел. 8-913-126-25-28 (Татьяна)
тел. 8-913-293-54-84 (Ольга)
ФИАЛКИ (мини, полумини)
Н-Яшма


Выберите:
Лист (неукор.)
50 руб.
Взрослое растение (цветет)
250 руб.